تبلیغات
nice - معادله فوق خنده دار

nice

معادله فوق خنده دار

معادله 1

الاغ=خواب+خوراک

انسان=الاغ+کار+تفریح

بنابراین=   انسان-تفریح=الاغ+کار

و یا=   انسانی که تفریح ندارد=الاغی که فقط کار میکند

معادله 2

مرد=خواب+خوراک+درامد

الاغ=خواب+خوراک

بنابراین= مرد=الاغ+درامد

همچنین=مرد-درامد=الاغ

ب عبارت دیگر

مردی ک درامد ندارد الاغ است

معادله 3

زن=خواب+خوراک+خرج کردن

الاغ=خواب+خوراک

بنابراین

زن=الاغ+خرج کردن

همچنین

زن-خرج کردن=الاغ

ب بیانی دیگر

زنی ک خرج نمیکند الاغ است

از معادله 2 و 3 داریم

مردی که درامد ندارد=زنی ک خرج نمیکند

طبق فرض منطقی 1=مردها درامد دارند تا نگذارند زنها تبدیل ب الاغ شوند

وطبق فرض منطقی 2=زنها خرج میکنند تا نگذارند مردها تبدیل به الاغ شوند

بنابراین

مرد+زن=الاغ+خرج کردن

و از فرض 1 و2 نتیجه میگیریم

مرد+زن=دو الاغی که باهم به خوبی و خوشی زندگی میکنند+ نوشته شده در جمعه 29 بهمن 1389 ساعت 10:25 ق.ظ توسط mary x| نظرات()